Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére. Elfogadom
Termékek Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

A Nutriversum  Kft az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényekkel és egyéb vonatkozó jogszabályokkal összhangban az alábbi adatkezelési alapelveket alkotta meg.

1. Alapelvek

Az Info tv. értelmében, személyes adat csak akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy ha azt törvény vagy helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Emiatt a Nutriversum Kft  jelen írásba foglalt tájékoztató elfogadása, alapján az üzleti kapcsolat létesítésekor (azaz rendeléskor), vagy később személyes adatokat kér és rögzít valamint tárol és kezel, papír alapon.

Az Nutriversum Kft  cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt- és vásárlást céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

A regisztrációkor a következő adatokat kell megadni amelyeket a megrendelések azonosítása céljából kezeljük. Az adatok a kiszállításhoz és számlázáshoz, valamint a kapcsolattartáshoz szükségesek. A megadott személyes adatok ráadásul megváltoztathatók a személyes menüben.

A megadott e-mail címre hírlevelet is küldünk változó intenzitással, amelyben megismertethetjük a felhasználót a legújabb akciókkal, termékekkel, hírekkel.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

2. Adatkezelés

A megadott adatokat a törvényben meghatározott módon 5 évig őrizzük, utána törlésre kerülhetnek, amennyiben a felhasználó nem használja személyes profilját rendelésre, vagy leiratkozik a hírlevélről.

Hírlevél feliratkozással hozzájárul a Salesautopilot Kft. által üzemeltetett hírlevél rendszerbe történő regisztrációhoz és adatkezeléshez.

A személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk át, kivéve a kézbesítéshez szükséges információkat a futár- és kézbesítő szolgálatoknak. A partnerek, amelyek a kézbesítést végzik:

GLS futárszolgálat

Az adatkezelés célját és jogalapját minden esetben az üzleti kapcsolat létesítése, illetve annak szándéka jelenti. A partner személyes adatait a Nutriversum  Kft. a partner hozzájárulása alapján általános kockázatkezelési célból kezeli és tartja nyilván. Ha az üzleti kapcsolat létesítése bármely okból meghiúsul, egyéb módon véget ér, a Nutriversum Kft.  a meghiúsulást, véget érést követően a személyes adatokat 6 hónap elteltével megsemmisíti. A papír alapon, illetve a Nutriversum  Kft  rendszereiben tárolt személyes adatokat kizárólag azok az alkalmazottak ismerik meg, azon belül is azok, akiknek ez munkaköri feladataik ellátásához feltétlenül szükséges.

A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, vagy iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Nutriversum  Kft (a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 71. §). Ilyen esetben a Nutriversum Kft  a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. A további adatokat magánál továbbra is tárolja.

3. Regisztrált felhasználók jogai, jogorvoslati lehetőségei

A partner tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Ezen túlmenően a partner tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A tiltakozást a Nutriversum Kft  14 munkanapon belül kivizsgálja.

A felhasználó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a Polgári törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, jogainak érvényesítése érdekében továbbá az adatvédelmi biztoshoz fordulhat.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi biztos az alábbi elérhetőségeken keresztül kereshető meg:

 • Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
 • Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
 • Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
 • Telefon: 06.1.475.7186, 475.7100
 • Telefax: 06.1.269.3541
 • E-mail: adatved@obh.hu

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 • A Webáruház üzemeltetője: Nutriversum  Kft.
 • Képviselő/Webáruház vezető:  Bekó Tamás                                           
 • Adószám: 24821906-2-43.                      
 • Cégjegyzékszám: 01-09-184229                           
 • Székhely: 1136 Budapest, Balzac utca 37. mf 2.           
 • Központi ügyfélszolgálat / Panaszügyintézés: +36 70 432 52 61, hello@nutriversum.com
10 000 Ft feletti rendelés esetén ingyenes házhozszállítás!

10 000 Ft feletti rendelés esetén INGYENES házhozszállítás!

Elfogadott bankártya típusok

GLS Csomagpont

Pénzvisszafizetési garancia